Alevi-Bektaşi toplumunun inançsal birliğini sağlamak, inanç alanında tarihin birikimiyle toplumumuzun önüne yığılmış müşküllere çözümler üretmek amacıyla, adına “Dergâh’ta Birlik” dediğimiz bir yola koyulduk.

27 Aralık 2010 tarihinden başlayarak Anadolu’da ve Avrupa’da kırkı aşkın muhabbet erkânı içinde “Dergâh’ta Birlik” toplantıları yaptık. Bu toplantılara katılan canlar, ayrıca demokratik örgütlerimizin yöneticileri, Dedeler, analar, babalar ve zakirler kendi düşüncelerini ve gördükleri müşkülleri dile getirdiler.

Dergâh’ta Birlik

Bu çalışma sonunda 10–11 Eylül 2011 tarihinde Hacı-bektaş’ta geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya ocaklarımızın temsilcileri, Dedeler, Analar, Babalar ve zakirlerin yanı sıra demokratik örgütlerimizin genel merkez, federasyon ve konfederasyon yöneticileri, ba-ğımsız kurumlarımızın temsilcileri davet edildi. Bu top-lantıya katılan tüm canlar müşküllerimizin nasıl çözüleceği konusundaki önerilerini dile getirdiler.

Toplantıda yapılan tespit ve öneriler temelinde “Dergâh’ta Birlik” yolunda çalışmalarımızı derinleştirmek için yapılması gereken işler üzerine bir dizi tavsiye kararları alındı.

Alınan bu tavsiye kararlarını hayata geçirmek üzere adımlar atılmaya başlandı. Tarihteki ismiyle “Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın" kuruluşu tamamlandı ve 4 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak ilan edildi. Yasalar gereği hiçbir ticari işle uğraşması olanaklı olmayan vakfın, çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken iktisadi işletme kuruldu. Bu iktisadi işletme eliyle sürekli yayınımız Serçeşme Dergisi ile kitaplar yayımlanmaya başlandı.